Ukuchazwa kwephupho likasisi wami oshadile umakoti ngiphuphe ngingumakoti akekho umkhwenyana.

isra msry
Ukuhunyushwa amaphupho
isra msryFebruwari 21, 2023Isibuyekezo sokugcina: enyangeni engu-XNUMX edlule

Ukuchazwa kwephupho ngodadewethu oshadile, umakoti

Uma uhlaziya iphupho likadade oshadile ethatha isimo sikamakoti, kubalulekile ukucabangela incazelo yephupho kanye nezimpawu zomuntu ngamunye ezikhona. Ngokwezinga elijwayelekile, iphupho lingahunyushwa njengokumelela ukushintsha kwesimo noma indima empilweni kadade.Lokhu kungase kubonise inguquko noma isiqalo esisha empilweni kadade.Impilo yakhe ingase ilethe izici ezinhle nezimbi ngayo.Okunye, iphupho lingabonakala njengophawu emshadweni wakhe wakamuva noma isimo somshado wamanje nakho konke okuhlanganisayo. Ezingeni lomuntu ngamunye, umakoti uwuphawu olungokwesiko lowesifazane nobuhle kowesifazane futhi angase abe inkomba yemizwa kadade yenjabulo nokuzethemba emshadweni wakhe.Isenzo sokulungiselela umshado singasho imizwa yokulungiselela nokulindela, kuyilapho iveyili kucatshangwa ukuthi ifanekisela imfihlakalo nokuzibophezela.Ngaphezu kwalokho, ingaba Ukugqoka ingubo emhlophe kumelela ukulangazelela kukadade ukungabi nacala nokuhlanzeka. Ekugcineni, ukuhunyushwa kwaleli phupho kuncike ekufanekiseni komuntu ngamunye umphuphi ohlobanisa nesici ngasinye esikuwo.Ngokuhlola incazelo ephelele yephupho kanye nezingxenye zomuntu ngamunye, kungenzeka ukuthola ukuqonda ngesimo samanje sikadade nokuthi yena. izizwa maqondana nayo.

Ukuchazwa kwephupho ngodadewethu, umakoti ogqoke ingubo emhlophe

Udadewethu uphuphe egqoke ingubo emhlophe futhi imele ubumsulwa, injabulo nokungabi nacala, ngaleli phupho, kungenzeka ukuthi unomuzwa wokuthi usephinde wathola ukuthula nenjabulo empilweni yakhe, futhi ingubo emhlophe ingase ifanekisele umuzwa omusha wokucaca, ithemba nethemba ngekusasa lakhe.Iphupho lingaphinda libonise isifiso sakhe sokuba nesimo sengqondo esiqondile Kakhudlwana kanye nombono ngempilo, njengoba umbala omhlophe uvame ukubonwa njengophawu lokukhanya nokuvuselelwa.Ingubo emhlophe nayo ingakhona. zifanekisela umuzwa wokuxhumana okungokomoya nendawo yonke, umuzwa wokungabi nacala kanye nesifiso sokuqala kabusha.Ekugcineni, iphupho ngodadewethu lingase libe ukubonakaliswa kwamathemba akhe okudala ikusasa elingcono neliqhakazile, lawo wonke umuntu oseduze kwakhe.

Ukuchazwa kwephupho ngodadewethu oshadile, umakoti wabesifazane abangashadile

Ukuphupha ungumlobokazi kumuntu oyedwa kuwumfanekiso ongokomfanekiso womshado wokuphila kalula.Kungase kubonise isifiso sokuzizwa wamukelekile, uthandwa, nomuzwa wokuba ngowabanye.Ezingeni elijulile, iphupho lingase libonise isifiso somlingani oye inikeza ukusekelwa ngokomzwelo nangokwenyama ekuphileni.Okunye, iphupho lingase lisho isidingo sokulahla izinkolelo ezindala kanye nemibono ephelelwe yisikhathi ngomphuphi.Lingabonisa nesidingo sokuba ophuphayo aphinde athole injabulo nenjabulo ekuphileni, nokuthi isikhathi woza ukwamukela ubudlelwano obusha kanye nokuhlangenwe nakho. Ekugcineni, leli phupho lingaba uphawu Nokho, sekuyisikhathi sokuba umphuphi athathe indlela entsha yokuphila futhi athole umqondo wenjongo kuwo.

Incazelo yokubona usisi wami oshadile egqoke ingubo yomshado

Ukubona udadewenu oshadile egqoke ingubo yomshado ephusheni kungaba nezincazelo ezithile okungenzeka kube uphawu lokulangazelela okujulile nesifiso sothando nokuxhumana kungase kusho ukuthi kukhona ukungqubuzana okungaxazululeki noma okufihliwe phakathi kwakho nodadewenu okudingayo. okumele kukhulunywe ngakho, Ngoba ingubo yomshado ifanekisela ukuqala noma ukuzibophezela kokuthile.Okunye, kungase kube isikhumbuzo senjabulo nesibopho eninabelana nobabili, kanye nobufakazi bokuthi ubudlelwano phakathi kwenu kumele buqine futhi buvikele.Kungenzeka futhi ukuthi ukubona udadewenu egqoke ingubo yomshado kumelela Isifiso soshintsho kanye nokusesha umqondo ovuselelwe wenhloso kanye nencazelo, njengoba umshado uyindlela yokugubha ukuqala kwento entsha.Ngokujwayelekile, kubalulekile ukubheka umongo we iphupho nemizwa yakho ngalo ukuze uthole ukuqonda okwengeziwe ngencazelo yalo.

Ukuchazwa kwephupho ngodadewethu oshadile, umakoti okhulelwe

Umakoti ufanekisela ubusha namandla angakathintwa, kanti iwundlu lifanekisela amandla okuphila, indalo, kanye nokukhula.Iqiniso lokuthi udadewethu ushadile lingase libonise isifiso sobudlelwane obuzibophezele, noma uphawu lokuthi ubuhlobo bakhe bamanje busendleleni Ukuxhumana okujulile.Okunye, kungaba futhi uphawu lokuzala kanye nekhono lokudala into entsha, kungaba ingane noma iphrojekthi entsha.Ezingeni elijulile, iphupho lingase lihlobane nesimo sempilo samanje kanye kubonisa izifiso, izifiso, namaphupho omuntu angaphakathi.Ekugcineni, incazelo yephupho incike ezimweni eziyingqayizivele kanye nokuhlangenwe nakho komphuphi.

Ukuchazwa kwephupho ngodadewethu, umakoti, ongashadile

Ukuchazwa kwephupho mayelana nodadewenu kungaveza izinkomba mayelana nemicabango nemizwa yakhe yangaphakathi.Kuleli phupho, ungumlobokazi - ikakhulukazi uphawu lweziqalo ezintsha kanye nenyunyana. Nokho, iqiniso lokuthi akashadile ephusheni lingakwazi ahunyushwe njengoba efuna ukuxhunyaniswa naye ngokujulile.Mhlawumbe unesizungu. , noma ufisa ubungane noma ukusondelana.Njengomakoti, ungase ufise inyunyana ukuze imlethele induduzo nomuzwa wokuba ngowabanye.Iphupho lingabonisa futhi imicabango yakhe mayelana nokuzimela kwakhe kanye nomuzwa wakhe wokungapheleli ngaphandle komunye umuntu empilweni yakhe. Ekugcineni, leli phupho lingahunyushwa njengenkomba yesifiso sangaphakathi sikadadewenu kanye nesidingo Ukuhambisana nobunye nomunye, noma uphawu lwamandla akhe nokuzimela.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela umshado kadadewethu oshadile

Amaphupho okulungiselela umshado angafanekisela okulindelwe okukhulu kuwena ukuhlangabezana nezindinganiso zalokho okulindeleke kuwe.Leli phupho libonisa ukuthi uzizwa unengcindezi enkulu yokuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle ngosuku olukhulu lukadadewenu.Ungase wesabe ukuthi awukakafiki enseleleni noma ungase uzwe uhlobo oluthile lokungabi namandla ngenxa yezimo eziholele kuleli phuzu.Ezingeni elijulile, leli phupho lingase libonise isidingo sokuzilungiselela ngokomzwelo nangokomoya uguquko oluzayo empilweni yakho noma ezimpilweni abasondelene nawe.Kungenzeka ukuthi ufuna isiqondiso nokuqinisekiswa ukukusiza ukuthi uzulazule kulesi sigameko esishintsha impilo.Lokhu kungamela Iphupho liphinde lenze inkimbi ubudlelwano phakathi kwamalungu omndeni, ikakhulukazi phakathi kwezelamani ezikwazi ukuthwala imizwa eminingi nemithwalo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nomakoti egqoke ingubo emhlophe

Ukuphupha umakoti egqoke ingubo emhlophe kuyiphupho elivame kakhulu futhi ngokuvamile lifanekisela ubumsulwa nokuhlanzeka Kwabesifazane abaningi abangashadile, ingubo emhlophe ingamelela inkululeko kanye nesifiso sokuqala. Lokhu kungase kube isifiso esingaqondakali sokubalekela izingcindezi zomphakathi. futhi bazenzele izinqumo zabo.Bangase bazizwe Ngomqondo wenkululeko ephusheni futhi bangase babheke isiqalo esisha.Ingubo emhlophe ingase futhi ibonise ukuguquka kusuka kwesinye isigaba sokuphila kuya kwesinye, njengokusuka kokwehlukana kuya kwesinye. Ukuphila komshado Kungase futhi kubonise isifiso sowesifazane sokuba nesiqalo esisha othandweni, noma Iphupho mayelana nomdlalo ongcono wothando, noma ubuhlobo obunenjongo. Ngakho, ingubo emhlophe ingamelela isifiso sokuvuselela, isifiso senkululeko, nesifiso sokuzihlola.

Ngiphuphe ngingumakoti akekho umkhwenyana

Amaphupho avame ukubonwa njengefasitela elingena ku-subconscious, okusivumela ukuthi sihlole futhi sichaze izincazelo zemicabango nemizwa yethu engaphakathi.Kuleli phupho elithile, umphuphi ubonakala ehlola izindaba ezihlobene nokuzibophezela kanye nokubambisana. Ngakolunye uhlangothi, iphupho elinjalo libonakala lihlola izindaba eziphathelene nokuzibophezela kanye nokubambisana. umphuphi ngokusobala umakoti, okubonisa isifiso somshado. Kumuntu osemhlanganweni ozibophezele. Nokho, iqiniso lokuthi akekho umkhwenyana ephusheni lingase lifanekisela ukwesaba komphuphi ukuthi inyunyana enjalo empeleni ayinakwenzeka. Kungabonisa ukuthi umphuphi ulwa nokungabaza noma ukwesaba ukwakha noma ukuba sebuhlotsheni obuseduze.Ngaphezu kwalokho, njengoba umphuphi engeyena nje umakoti kodwa futhi iphuzu eliyinhloko lephupho lingabonisa ukuthi umphuphi uzizwa enesibopho sokuntuleka kokugcwaliseka. ebudlelwaneni bakhe bothando.

Ukuhunyushwa kukamama ebona indodakazi yakhe njengomakoti ephusheni

Kungenzeka ukuthi incazelo yokuthi umama ephupha indodakazi yakhe engumlobokazi ifanekisela ukuthi indodakazi yakhe ifinyelela esigabeni esisha empilweni.Umakoti ufanekisela inguquko esuka ekubeni indodakazi yomuntu abe unkosikazi nokusungula umndeni wakhe kanye nobuyena. iphupho lingase lisho imizwa kamama yokuzigqaja nenjabulo ngendodakazi yakhe njengoba ingena esigabeni esisha kanye nesasasa lokukhula.Umama angase futhi ezwe umuzwa wokudabuka njengoba eqaphela ukuthi indodakazi yakhe ayiseyona intombazanyana yakhe.Ngaphezu kwalokho ,iphupho lingase libe yinkomba yokwesaba nokukhathazeka kukamama ngendodakazi yakhe njengoba ingena emhlabeni.Umama angase esabela ukuphepha kwendodakazi yakhe noma angalungiseleli ikusasa, Noma angase akhathazeke ngokukwazi kwendodakazi yakhe ukwenza izinqumo ezihlakaniphile. endimeni yakhe entsha.Njengazo zonke izincazelo zamaphupho, le ncazelo iqondene nomuntu futhi iqonde ngqo kumphuphi kanye nokuhlangenwe nakho kwakhe kwempilo.

Ukuchazwa kwephupho ngodadewethu oshade nomakoti ohlukanisile

Iphupho likhomba ukuthi usazama ukuqonda isinqumo sakhe sokunqamula umshado wakhe.Iphupho lingase libe yinkomba yemizwa yakhe yokulahlwa nesizungu.Angase abe nomuzwa wokuthi akekho ozomqonda futhi amnakekele.Isithombe Umakoti angabonisa isifiso sokuba nomuntu ozoba naye empilweni yakhe ngendlela efanayo nomlingani wakhe angase azizwe elahlekelwa ubuyena futhi azame ukuthola indlela entsha yokuzichaza manje njengoba akasashadile.Iphupho lingaba isikhumbuzo sokuthi afune ukwesekwa nenduduzo emndenini nakubangane bakhe, noma enze isiqalo esisha ngezinto ezintsha nobudlelwano.

Ukuchazwa kwephupho ngodadewethu oshade nendoda

Iphupho mayelana nomakoti lingabonisa ukuthi kukhona okubalulekile okuzokwenzeka empilweni yomphuphi.Endabeni yowesifazane oshadile, lokhu kungase kubonise isikhathi sokuqala okusha nokuhlangenwe nakho okusha. Lokhu kungase kuhlotshaniswe nomshado wakhe, njengoba enzile. amandla okufinyelela ukuphakama okusha kokuqonda nothando.Nokwazisa komlingani wakhe.Okunye, iphupho lingakhombisa isikhathi sokukhula ngokomzwelo, okumenza azizwe enomuzwa wokuzamukela nokuthula.Iphupho lingabuye limelele isiqalo yohambo olusha, lapho owesifazane oshadile eqala uhambo lokuzitholela yena kanye nokukhula komuntu siqu. Lolu hambo lungabandakanya ukubhekana nezinselele Eziphuma endaweni yakhe yokunethezeka, okumvumela ukuthi athole imibono emisha futhi akhulise ukuzethemba. Ekugcineni, iphupho lingahunyushwa njengokubizelwa esenzweni, okwenza owesifazane abheke ngaphakathi kwakhe futhi ahlole amathuba okuthola amandla empilweni yakhe yomuntu siqu kanye neyomsebenzi.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *