Izincazelo ezibaluleke kakhulu ezingama-90 zokubona ukusungulwa komkhuleko ephusheni ngu-Ibn Sirin

Rehab Saleh
Ukuhunyushwa amaphupho
Rehab SalehJanuwari 19, 2023Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-XNUMX ezedlule

Ingabe unentshisekelo yokufunda ukuthi ungawusungula kanjani umthandazo emaphusheni akho? Wake wafuna ukuzwa ukuxhumana okungokomoya ngenkathi uphupha? Uma kunjalo, le bhulogi ingeyakho! Sizofaka izisekelo zokusungula imikhuba yokuthandaza nokuzindla esimweni sakho sephupho nokuthi ingasiza kanjani ukukhuthaza ukuqonda okungokomoya okujulile.

Ukumisa umthandazo ephusheni

Uma ethandaza istikharah, ukwenza umkhuleko endlini engcwele kungenye yamaphupho amahle kakhulu abonwa umbonisi empilweni yakhe, ngenxa yezindaba ezimnandi nezibusiso ezikuwo. Phakathi kwezibusiso ezingabonakala ephusheni ngesikhathi somthandazo: ukuvikelwa ebubini bephupho, nokufuna isiphephelo emiphumeleni yalo. Uma ubona into ongayithandi ephusheni lakho, khumbula ukuphendukela kuNkulunkulu emiphumeleni yako.

Ukusungula umthandazo ephusheni ngu-Ibn Sirin

Ukusungula umkhuleko ephusheni ngokusho kuka-Ibn Sirin kuyimpendulo yokunxusa kanye nokufeza izinhloso umuntu azihlosile. Ukubona imithandazo endaweni engcwele ngesikhathi sephupho kuwubuhle obuningi, impilo ebanzi, nezinto eziningi ezinhle lowo umboni azozijabulela empilweni yakhe. U-Ibn Sirin ukholelwa ukuthi umthandazo ubonisa ukwenziwa kwezenzo zokukhulekela, ukufezwa kwemigomo nezinhloso, ukuphuma ebunzimeni, njalonjalo. Futhi lapho abantu besukuma ukuze benze imithandazo yabo, u-Imam Ibn Sara’in wamemeza: “Makube umhumushi wephupho kube nguyena okufanele acwaninge iphupho futhi afakazele incazelo yalo.” Nginencwadi ebizwa ngokuthi “Ukuhunyushwa Kwamaphupho ku-Islam” ka-Ibn Sirin. Uma unephupho ongathanda ukuxoxa ngalo, zizwe ukhululekile ukuxhumana nami ukuze uthole izeluleko.

Ukusungula umthandazo ephusheni kwabesifazane abangashadile

Uma kuziwa ekuphupheni, abantu abaningi bavame ukugxila ezenzakalweni ezingavamile, ezingavamile. Nokho, akukho lutho olungalungile ngokuphupha ngemisebenzi yansuku zonke nezenzakalo. Eqinisweni, ukuphupha ngezinto ozithatha kalula ekuphileni kwangempela kunganelisa kakhulu.

Enye yezinto abesifazane abaningi abaphupha ngayo umthandazo. Kwabanye, umthandazo ungaba ukuhlangana nabanye futhi ufune isiqondiso. Kwabanye, kungase kube isikhathi sokuzindla nokuzihlola. Kungakhathaliseki ukuthi hlobo luni lomthandazo oluvela ephusheni lowesifazane, ukulisungula kuwuphawu lwenhlonipho nokuzinikela.

Ephusheni, ukumisa umthandazo kungasho izinto eziningi. Kungamela ukuhlanzeka kombhede womphuphi, ukusondelana kwakhe neNkosi yakhe, nokushesha kwakhe ukufeza intando Yakhe. Kungakhombisa futhi ukuthi lowo ophuphayo unesidingo noma isifiso esidinga ukulungiswa. Ekugcineni, kungaba isibonakaliso sokuthi lowo ophuphayo ulungele ukuqala uhambo olusha.

Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi ungowesifazane ongashadile noma cha, ukuphupha ngokuthandaza kuwuphawu lokuthi ubuthatha ngokungathi sína ubuhlobo bakho noNkulunkulu. Futhi ubani owaziyo? Mhlawumbe iphupho lakho lizokuholela ekutholeni izindlela ezintsha zokuxhumana naye emhlabeni wangempela.

Ukusungula umkhuleko ephusheni kowesifazane oshadile

Ukuthandaza ephusheni kuyindlela enamandla yokuxhumana noNkulunkulu. Ingasetshenziselwa ukufuna isiqondiso, ukucela intethelelo, noma nje ukuxhumana. Enye yezindlela ezivame kakhulu zokusungula umthandazo ephusheni ukubhekana neQibla (indlela yeKaaba eMecca). Lokhu kungabonakala njengophawu lokuthi umphuphi uyazithoba entandweni kaNkulunkulu futhi ulandela imithetho Yakhe. Kungase futhi kubonise ukuthi lowo ophuphayo ufuna isiqondiso futhi ubheke phambili ekusaseni eliphumelelayo.

Ukusungula umthandazo ephusheni kowesifazane okhulelwe

Uma kukhulunywa ngomthandazo, abaningi bethu bajwayelene nesenzo sokuthandaza nsuku zonke. Nokho, kuthiwani lapho sinephupho elihilela umthandazo? Amaphupho ngomthandazo angachazwa ngezindlela eziningana, kuye ngesimo esithile kanye nomongo wephupho. Kulokhu okuthunyelwe, sizohlola incazelo yokuthandaza ephusheni lowesifazane okhulelwe.

Umthandazo uyingxenye ebalulekile yokuphila kwabantu abaningi, futhi ukuphupha ngawo kuwuphawu lokuthi utshalwe ngokomoya ohambweni lwakho. Ukubona umthandazo ephusheni lowesifazane okhulelwe kungase kubonise ukuthi ubhekene nezinto ezinhle empilweni yakho, nokuthi usendleleni efanele yokufeza imigomo yakho. Kungase futhi kubonise ukuthi uthandazela ukulethwa okushelelayo, noma ukuthi unethemba lokuthola indodana. Uma ubhekene nesimo esinzima empilweni yakho, ukubona umthandazo emaphusheni owesifazane okhulelwe kungakunikeza isiqondiso nokusekelwa.

Ukusungula umthandazo ephusheni kowesifazane ohlukanisile

Lapho owesifazane ohlukanisile ebona imithandazo yakhe endaweni engcwele ngesikhathi sephupho lakhe, lokhu kubonisa izimo ezinhle nokuqeda izinkinga eza nesehlukaniso. Leli phupho lingabuye lihunyushwe njengesibonakaliso sokuthi owesifazane useqala ukuphindela ezinyaweni zakhe futhi ufuna izindlela zokuthuthukisa impilo yakhe. Ukumisa umthandazo ephusheni kowesifazane oshadile kubonisa ukuthi ufuna isiqondiso futhi uthemba ukuthi izinto ezinhle zizokwenzeka empilweni yakhe. Kungase futhi kubonise ukuthi ulindele umyeni wakhe ukuba abuyele ekuphileni kwakhe.

Ukumisa umkhuleko ephusheni ngendoda

Ukubona umuntu enza imithandazo yamaSulumane ephusheni kufanekisela ukuzithoba entandweni kaNkulunkulu nokubeka imithetho Yakhe ekuphileni. Leli phupho lingabonisa futhi inala yezinto ezinhle umphuphi azojabulela ekuphileni kwakhe, kuhlanganise nokuchuma okusakazekile nezibusiso eziningi. Ngaphezu kwalokho, ukubona abantu benkolo ephusheni ngenkathi bethandaza kubonisa ukuthi umphuphi usendleleni efanele. Amaphupho athatha isikhathi ukuthuthuka, ngakho-ke uma ungaqiniseki ukuthi iphupho lakho lingasho ukuthini, kungcono ukuxhumana nochwepheshe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuthandazela owesifazane

Uma kuziwa emthandazweni, abantu abaningi bangase bazizwe belahlekile noma bengaqiniseki ukuthi benzeni. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ongayenza iwukwenza isimiso esivamile semithandazo yakho. Lokhu kungenziwa ngokuthandaza ngesikhathi esifanayo usuku nosuku, endaweni efanayo nanabantu abafanayo. Kubalulekile futhi ukukhumbula ukuguqa ngomthandazo futhi ulalele imithetho ebekwe nguNkulunkulu. Ngokulandela lezi zinyathelo ezilula, uzokwazi ukuthandaza emaphusheni akho kalula.

Ukusungula umthandazo e-mosque ephusheni

Ukuthandaza e-mosque ephusheni kungenye yezimpawu zokuncenga okuphenduliwe, futhi ukuthandaza e-mosque ephusheni kubonisa ukuthi ucela isiqondiso eNkosini yakho. I-minaret ye-mosque yayiyindawo lapho u-muezzin ayebiza khona kanye nomkhuleko owawuzokwenziwa, uMuhammad wanqoba. Ngokuka-Ibn Sirin, uma umuntu ebona ephusheni ukuthi uthandaza endlini yakhe, lo mbono usho ukuthi umthandazo uzophendulwa nokuthi umphuphi uzofa maduzane.

Ngiphuphe ngikhuleka ebandleni

Muva nje, ngiphuphe ngithandaza ebandleni. Ephusheni kwavela ukuthi ngithole izibusiso ezivela kuNkulunkulu. Isimo samaphupho sasizolile futhi sizolile. Kwakuyisenzakalo esimangalisayo ukuzungezwa abantu abaningi kangaka bethandaza ndawonye. Kwakuyisikhumbuzo sokuthi umthandazo uyithuluzi elinamandla elingasisiza ukuba sixhumane noMdali wethu.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuthandaza ngezwi elihle

Amaphupho angaba umthombo wokuqonda nesiqondiso, futhi ngokuvamile angasinikeza ukuqonda okubalulekile ezimpilweni zethu zomuntu siqu. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngencazelo yephupho lapho umuntu ethandaza ngezwi elimnandi.

Kuphephile ukusho ukuthi umthandazo ungachazwa ngezindlela eziningi, futhi leli phupho alifani. Ngokwencazelo enikezwe umbhali, leli phupho lingase lisho isifiso sokuthobeka nokuzithoba entandweni kaNkulunkulu. Kungase futhi kubonise ukuthi ufuna isiqondiso nesiqondiso esivela emthonjeni ophakeme. Noma ngabe iyiphi incazelo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi umthandazo uyingxenye ebalulekile yanoma yiluphi uhambo lukamoya. Ngakho-ke, uma uke washikashikana nokuqonda iphupho lakho, zinike isikhathi sokuzindla ngomkhuleko ngokuthi lingasho ukuthini kuwe. Ngosizo lukaMoya oNgcwele, kufanele ukwazi ukuqonda nokubona noma yimiphi imilayezo yobunkulunkulu okungenzeka ukuthi ikhona ngaphakathi kuwe.

Ukwenza imithandazo yantambama ephusheni

Ukuthandaza ephusheni kungaba nezincazelo eziningana kuye ngokuthi umongo. Isibonelo, ukwenza umkhuleko we-Asr ephusheni kungase kufanekisele ukugcwaliseka kwezithembiso zomuntu, ukufeza izinhloso zakho, noma ukukhululeka ngemva kokucindezeleka. Ngaphezu kwalokho, ukubona imithandazo endaweni engcwele ngesikhathi sephupho kubonisa ukuchichima kokuhle empilweni yombukeli. Nokho, abesifazane abasesikhathini noma ngemva kokubeletha bangase bangenzi imithandazo emaphusheni abo, ngoba abekho esimweni sokuhlanzeka. Okokugcina, ukuphupha uNkulunkulu engayiphenduli imithandazo ngamaphupho akusho ukuthi umuntu uyakuziba noma ukuphika ubukhona Bakhe. Kubaluleke nakakhulu ukubhekisela ku-Quran ne-Sunnah lapho uhumusha amaphupho ukuze ulondoloze ukungaguquguquki nokunemba.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokwenza umkhuleko weFajr

Uma kuziwa ekuchazeni iphupho lokwenza umkhuleko we-Fajr, kubalulekile ukuqaphela lokhu okulandelayo. Okokuqala, ukuthandaza ephusheni kubonisa ukuzithoba entandweni kaNkulunkulu nokugwema ukuzidla. Okwesibili, ukwenza umkhuleko we-Fajr ephusheni kukhombisa ukuthi uzophumelela ukufeza izinhloso zakho. Ekugcineni, ukuzibona wenza umkhuleko we-Fajr ephusheni kusho ukuthi ususondele ekufinyeleleni ubudlelwano obukhethekile noma umgomo. Ngokuvamile, amaphupho mayelana nokwenza umthandazo we-Fajr angahunyushwa njengophawu lokuthi usendleleni efanele.

Ebona umthandazo wemvula ephusheni

Umthandazo uyingxenye ebalulekile ye-Islam futhi ukuwubona ephusheni kungabonisa ukuthi imithandazo yakho iyaphendulwa noma ukuthi usezinhlelweni zokuxazulula inkinga. Amaphupho lapho ubona imvula angachazwa njengophawu lokuchichima noma injabulo, kuye ngezimo zephupho.

Ukubona imigqa yomthandazo ephusheni

Umthandazo ungaba ithuluzi elinamandla lokuzindla nokuxhumana noNkulunkulu. Emasikweni amaningi, umthandazo ubhekwa njengengxenye ebalulekile yenkolo. Kwezinye izimo, kubhekwa njengesisekelo senkolo yenkolo. Umthandazo ungaba umsebenzi womuntu ngamunye, noma ube yingxenye yesethingi yeqembu. Kunoma yikuphi, kubalulekile ukumisa isimiso sokuthandaza njalo.

Enye yezinzuzo zomthandazo ukuthi ingakusiza ukuxhumana noNkulunkulu. Izikhathi eziningi, lapho sithandaza, sibona imigqa ephusheni lethu. Lokhu kubonisa ukuthi sikhuluma noNkulunkulu ngendlela enengqondo. Ngokufaka umkhuleko empilweni yakho, uzokwazi ukuxhumana noNkulunkulu ngezinga elijulile futhi uthole induduzo ebukhoneni Bakhe.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *