Iyini incazelo yokubona inyoka ephusheni ngu-Ibn Sirin?

shaimaa sidqy
2022-06-29T18:57:29+02:00
Ukuhunyushwa amaphupho
shaimaa sidqyIhlolwe ngu: isra msryJuni 29, 2022Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-9 ezedlule

Ukubona inyoka ephusheni ingenye yemibono edala ukwesaba nokwethuka, njengoba ingenye yezilwane ezinobuthi ezilimaza abantu nezilwane futhi, kwaziwa ngokuyibona ukuthi iyisitha esinenzondo esiyingozi. ufuna ukukulimaza futhi usebenzela ukuceba amaqhinga, kodwa ingabe umbono uzuzisa wena?Yilokhu esizokufunda.Kuchazwe kabanzi kulesi sihloko. 

Inyoka ephusheni
Inyoka ephusheni

Inyoka ephusheni

 • Ukubona inyoka ephusheni kuye kwavunyelwana ngazwi linye yizazi zencazelo ukuthi ingenye yemibono engathandeki, njengoba ngokuyisisekelo ingesinye sezilwane eziyingozi ezibonisa ubutha, inzondo, nokuba khona kwabantu abazondayo umphuphi. 
 • Ukungena kwenyoka endlini kuwubufakazi bokuswela, ubumpofu, kanye nokuvela kwezinguquko ezimweni ezibonakalayo zibe zimbi kakhulu, ngaphezu kwalokho kungase kubonise ukuvela kwezinkinga ezinkulu phakathi kwabantu bendlu. 
 • Inyoka emnyango wendlu ifanekisela umakhelwane onomona noma umngane ongamthandi futhi ofisa okubi, kodwa akakwazi ukukulimaza.
 • Ukuphupha inyoka ikuzungeza yonke indawo kusho isitha esinobuqili esihamba emva kwakho sifuna ukukulimaza, uma sikubamba noma sikuluma, lokhu kuchaza izinhlekelele ezinzima ezehlela lowo ophuphayo. 
 • Ukubona ukuthenga nokuba nenyoka ephusheni kuwukubonakaliswa kodumo, ukuvelela negunya lowo umboni ozokuthola maduze. 

Inyoka ephusheni ngu-Ibn Sirin

 • U-Ibn Sirin uthi ukubona inyoka izulazula endlini ephusheni kuwubufakazi bezinkinga ezinkulu phakathi komphuphi kanye nezingane zakhe nomkakhe. 
 • Uma ubona inyoka ephusheni lakho futhi awuzange uzizwe ukwesaba, khona-ke lokhu kuyisibonakaliso samandla, isibindi, nekhono lokufeza imigomo futhi uthole isikhundla esikhulu phakathi kwamalungu omphakathi. 
 • Ukuphupha inyoka noma inyoka encane isitha sakho, kodwa ayikwazi ukubhekana nawe esikhathini samanje.
 • Ukubona inyoka ikhuluma nawe ngendlela enomusa futhi emnene kusho ukuzwa izindaba ezinhle ngokushesha.Mayelana nokuyibona ikhuluma ngentukuthelo enkulu nangokhahlo, lokhu kufanekisela ukuthi kukhona okubi okuzokwenzeka, uNkulunkulu makube kude.
 • Ukusika inyoka ibe izingxenye ezimbili ephusheni kusho ukuqeda izitha. 
 • Ukudla inyoka ephusheni ingakavuthwa kusho ukuthola imali eningi ngokushesha, kodwa inyama yenyoka iwubufakazi bokunqoba izitha. 
 • Uma ubona ukuthi unenyoka ebushelelezi, elalelayo, kusho ukuthi uzothola imali eningi nama-ingots egolide nesiliva, ikakhulukazi uma ubona ukuthi uyiphethe ephaketheni lakho. 

Inyoka ephusheni yabesifazane abangashadile

 • Inyoka ephusheni labesifazane abangashadile ngokujwayelekile, u-Ibn Shaheen uthi ngakho, iwubufakazi kanye nesibonakaliso sokuxabana nezinkinga zomndeni intombazane ehlushwayo.
 • Ukubona izinyoka eziningi ezincane ephusheni lentombazane eyodwa kuwuphawu lwezitha eziningi ezivela emndenini nakubangane, kodwa ngeke zilimaze. 
 • Ukuphupha inyoka ezindaweni eziningi ezahlukene kuwubufakazi bokuthi ziningi izinkinga intombazane ebhekana nazo kulezi zindawo kodwa uma ibona ukuthi isekhishini lokho kusho ukuthi izobhekana nobunzima bezimali noma inenkinga nomndeni wayo. 
 • Uma intombazane ibona ukuthi ibulala inyoka kusho ukuthi izoba namandla futhi ikwazi ukubhekana nezinkinga, nesimo sayo sizoba ngcono kakhulu esikhathini esizayo. 
 • Ukuphupha inyoka empunga kusho isitha, kodwa asibonakali kuwe, futhi silinda ithuba elifanele ukuze siyilimaze, futhi ngokuvamile kuba yindoda eseduze nawe. 
 • Ukuchazwa kwenyoka ephusheni lowesifazane ongashadile kuhlobene nombala, uma uphuzi, kusho izinkinga empilweni yomzwelo nokuthi kukhona umuntu odlalayo empilweni yakhe futhi kufanele ahlale kude naye, njengoba ezokwenza unezinkinga eziningi empilweni yakhe engokwengqondo nenempilo. 

Inyoka ephusheni owesifazane oshadile

 • Inyoka esendlini yowesifazane oshadile iwubufakazi bokuthi kunabantu abafuna ukucekela phansi impilo yakhe yomshado, ngakho-ke kumele ahlale eyiqinisa indlu ngokufunda iKur’an nokubuyekeza abantu abasondelene naye. 
 • Ukubona inyoka efile embhedeni akuyona into efiselekayo futhi ibonisa izinkinga ezinkulu phakathi kwakhe nomyeni wakhe ezingase ziholele isehlukaniso, ngakho-ke kufanele uqaphele futhi uxazulule izinkinga nomyeni ngobungane nokuqonda. 
 • U-Ibn Sirin uthi ukubona izinyoka eziningi ephusheni lowesifazane okhulelwe kumxwayisa ngezinkinga ezinkulu ngenxa yokuba khona kweqembu labazondayo ekuphileni kwabo, uma ekwazi ukuphunyuka kuzo, izinkinga zakhe zizoxazululeka, uNkulunkulu evuma. 
 • Ukuba khona kwezinyoka ezincane nezingakhululekile kusho izinkinga ezincane futhi zizoxazululwa ngokushesha, kuyilapho ukubona iqembu lezinyoka ezifile kusho ukuphela kwazo zonke izingxabano nezinkinga ekuphileni kwabo. 
 • Ukulunywa yinyoka ephusheni kowesifazane oshadile onenkinga yokukhulelwa okuphuzile kuyizindaba ezinhle kuye zokukhulelwa maduzane, kodwa ukumbona ehlaba umyeni kusho ukuthi umyeni umfihlela okuthile futhi uzizwa ezisola, ngokusho kwencazelo. ka-Ibn Shaheen. 

Ukwesaba inyoka ephusheni kowesifazane oshadile

Uma owesifazane ebona ukuthi umyeni wakhe umlethela inyoka futhi esaba kakhulu, lokho kusho ukuthi ubhekene nezinkinga eziningi zengqondo nezingcindezi ngenxa yempatho yomyeni wakhe nokwesaba kwakhe ukuthi uzoshada. . 

Inyoka ephusheni yowesifazane okhulelwe

 • Inyoka enkulu ephusheni yowesifazane okhulelwe ubufakazi bokuzalwa komfana wesilisa ozoba nendawo enkulu emphakathini. 
 • Ukuba khona kwenyoka embhedeni wesifazane okhulelwe kuwumbono omuhle obonisa ukubeletha okulula ngaphandle kwezinkinga zempilo kuye noma ku-fetus, njengoba kuwuphawu lokuphepha. 
 • Ukubulawa kwenyoka ngowesifazane okhulelwe kuwuphawu lokukhululeka, ukuphela kwezinkinga, nokuqala kwempilo entsha nomndeni wakhe.
 • Ukungena kwezinyoka eziningi endlini kusho ukuba khona kwezitha eziningi kwabasondelene nawe, kanti ukuphuma kwazo kusho ukusindiswa ezinkingeni nokuqhelelana nazo, ikakhulukazi uma zimhlophe, zisuke zizifihle njengabangani.  

Inyoka ephusheni yowesifazane ohlukanisile 

 • Izazi zokuhumusha zithi ngokubona inyoka ephusheni owesifazane ohlukanisile kuwubufakazi bokuqeda izinkinga ezimkhathazayo futhi kubangele ukukhathazeka kwakhe okukhulu, ikakhulukazi uma engalimazi. 
 • Iphupho mayelana nenyoka eluhlaza okwesibhakabhaka noma enemibala yowesifazane ohlukanisile ikuphathele izindaba ezinhle, ngokuziphilisa okuningi kanye nokuqala kwempilo entsha oyoyijabulela kakhulu esikhundleni senkathi yangaphambilini. 
 • Ukungena kwenyoka enamandla nenkulu endlini yowesifazane ohlukanisile oluhlaza kusho ukuthi uzoshada okwesibili nendoda elungile azojabula kakhulu nayo futhi aphile nayo impilo ezolile nezinzile ayifunayo. 

Inyoka ephusheni indoda

 • U-Ibn Shaheen uthi inyoka ehamba nawe isho isitha esiseduze nawe esifuna ukukulimaza, kodwa ilinde isikhathi esifanele. 
 • Ukukhuluma nenyoka ngamagama amnandi kusho lukhulu ozoluthola maduze nje.Mayelana nekhono lokuyithambisa nokuyilawula kusho ukuthi maduzane uzothola isikhundla sokuvelela. 
 • Inyoka ephusheni lomuntu ikhuluma ngesitha esingenabulungiswa nesinenzondo kumboni.Mayelana nokuyibona ibhukuda emanzini kusho ukuthi uqoka lo muntu ongenabulungiswa. 
 • Ukuphupha inyoka eshwabadela ipipi kuwumbono omubi, okusho ukukhaphela komfazi endodeni, ngokusho kwencazelo kaNabulsi. 
 • Ukubona indishi egcwele izinyoka kusho isitha senkolo yakho esifuna ukumphazamisa ekukhumbuleni uNkulunkulu.Mayelana nokumbona endlini kusho isitha kuwe, kodwa uyisihambi ongeyena owegazi lakho. 
 • Ukuphupha inyoka ikhuphuka noma indiza emoyeni kusho ukuzwa izindaba eziningi ezinhle, njengoba kuwuphawu lwenjabulo, kanti ukwehla kwayo phansi kuyiphupho eliveza ukushona komnikazi wendawo.

Ukuhunyushwa kwephupho inyoka ingijaha

 • Izinyoka ezikusukela ephusheni zazihunyushwa ngokuthi izitha ezihamba emva kwakho zikuhlelela amaqhinga.Mayelana nokujaha inyoka kusho owesifazane odlalayo uhlela ukumosha umuzi wakho. 
 • Ukuphupha inyoka emnyama ikujaha kusho umuntu ongathembekile empilweni yakho, kodwa uma imhlophe ngebala njengesitha sakho ngesimo somngane, uma ukwazi ukuyibulala, kusho ukuthi uyisibikezelo sokuthi usilahle. izitha nezinkinga ezikuzungezile. 

Inyoka eluhlaza ephusheni

 • Ukuphupha inyoka eluhlaza endaweni yakho yokuhweba noma emsebenzini kufanekisela ukuthola imali eningi nokuthola ukukhushulwa maduze. 
 • Ukubona inyoka eluhlaza ephusheni yensizwa engashadile kuyizindaba ezinhle kuye ukuthi maduze uzoshada nowesifazane oziphatha kahle, obukeka kahle ozoba isizathu sokujabula kwakhe. 
 • U-Ibn Sirin uthi inyoka eluhlaza phambi kwendlu iwubufakazi bokuthi kukhona umuntu okubhekile ukuze afunde ngezimfihlo zakho futhi azixhashaze ngawe. 
 • Ukubona ukuthi inyoka eluhlaza phezu kombhede futhi ikuhlasela kuyisixwayiso kuwe ukuthi uyasilela emthandazweni, futhi kufanele uphenduke futhi ubuyele kuNkulunkulu uSomandla ngaphambi kokuba kwephuze kakhulu. 
 • Ukubulala inyoka eluhlaza ephusheni kusho ukuthi abangani ababi bazoshiya impilo yakho, kodwa uma bekuzungezile, kusho ukuthi uzowela enkingeni enkulu ongeke ukwazi ukuphuma kuyo kalula. 

Inyoka emhlophe ephusheni

 • U-Imam Al-Osaimi uthi inyoka emhlophe ephusheni lomuntu iwuphawu lwezinkinga zezimali, ukungena ezikweletini, nokungakwazi ukukhokha. 
 • Ukubalekela inyoka emhlophe kuwukubonakaliswa kwesifiso somphuphi sokubalekela izinkinga, isifiso sokuzinza, kanye nesibonakaliso sezinhloso ezinhle. 
 • Ukungena kwenyoka emhlophe ekamelweni lentombazane eyodwa kukuxwayisa ukuba ufulathele izifiso kanye nendlela yesono, futhi kufanele uphenduke, kodwa uma intombazane ihlanganyela, khona-ke lokhu kusho ukuchithwa komshado. 
 • Inyoka emhlophe ephusheni lomuntu, ngokusho kuka-Imam Al-Osaimi, umbono oyihlazo obonisa ukulahlekelwa okukhulu nokuwela esakhiweni esihlelwe ngumuntu osondelene naye, okuholela ekuweleni ezinkingeni ezinkulu ukuthi umboni ngeke abe. ekwazi ukuphunyuka kalula. 
 • Ukuphupha inyoka emhlophe ihamba esandleni kusho ukuthola imali ngokungemthetho. 

Ukubulala inyoka ngephupho

Ukubulala inyoka ephusheni kuwubufakazi bokufeza izinhloso eziningi obekubonakala kungenakwenzeka kuwena.Ababhali bezomthetho bathi kuwubufakazi bokuqeda izinkinga nezinkinga empilweni jikelele nokuqala impilo entsha ngethemba elikhulu nethemba.

Inyoka ebomvu ephusheni

Inyoka ebomvu ephusheni imatasatasa ngezinkanuko, uthando lwezono, nokukhukhuleka ngemuva kwabesifazane ngenxa yendoda.Ngokuqondene nowesifazane, kusho izinkinga phakathi kwakhe nomfazi ngenxa yomunye umfazi ofuna ukubahlukanisa. 

Inyoka ebomvu ephusheni lentombazane eyodwa ibhekisela kumngane owazi zonke izimfihlo zakho futhi ufuna ukukuhlela itulo, kodwa uma ubona ukuthi ihlaba, kusho ukwenza izono ngenxa yabangane abakuzungezile, futhi kufanele uhlale kude nabo.

Inyoka ephuzi ephusheni

 • Inyoka ephuzi ephusheni ngokuvamile iwubufakazi bokungazinzi empilweni kanye nokuntuleka kwenjabulo.Iwukubonakaliswa kokukhathazeka nokwesaba okukhulu umbukeli azizwayo ngaso sonke isikhathi. 
 • Iphinde izwakalise amagqubu amaningi ahaqa umuntu ophuphayo nokungakwazi ukuqeda izinkinga.Mayelana nephupho elikuhlabayo lisho ukudlula enkingeni yempilo, ubukhali bayo buhluka kuye ngobukhulu bodosi kanye nobuhlungu. umthelela owushiye kuwe. 
 • Ukubona ukuthi inyoka ephuzi ihamba endlini futhi umbonisi uyijaha yonke indawo, kusho ingcindezi enkulu nemithwalo yemfanelo ebekwe emahlombe alowo ophuphayo ngenkathi ezama ukulungisa izimo zakhe, uma engakwazi ukuyishaya futhi ayibambe. it, kusho ukukhululeka ekukhathazekeni kanye nokwanda kokuziphilisa. 
 • Inyoka ephuzi ephusheni lowesifazane oshadile iwuphawu lokudinga kwakhe usizo kwabasondelene naye, kodwa uma ekwazile ukuyixosha emzini wakhe, kusho ikhono lakhe lokubhekana nayo.

Ithini incazelo yephupho lenyoka emnyama?

Ukuhunyushwa kwephupho lenyoka emnyama njengezinkinga ezinkulu nokukhathazeka okuzungezile umboni, ngenkathi embona embhedeni uveza umfazi ongafaneleki, ngokusho kwencazelo ka-Ibn Shaheen. 

Inyoka emnyama esendlini iwubufakazi bokukhaphela, inzondo nomona empilweni yomboni kwabaseduze kwakhe. 

Ukuhunyushwa kwephupho ngenyoka efile

Ukuphupha ngenyoka nomuntu ofile owaziwa nguwe kuwubufakazi besidingo sakhe esiphuthumayo sokumthandazela nokumnika izipho ukuze anciphise izono zakhe, ikakhulukazi uma inyoka imzungezile. 

Iphupho ukuthi inyoka iseduze nomuntu ofile ongaziwa kuwe ubufakazi bokunqoba izitha, intuthuko emkhakheni womsebenzi, kanye nekhono lokuzinza nokufeza imigomo phakathi nenkathi ezayo. 

Ukuhunyushwa kwenyoka ephusheni

Ukuphunyuka kwenyoka ephusheni kuwumbono oncomekayo obonisa insindiso ezinkingeni zokuphila, futhi uma umboni egula, lokho kusho ukululama ngokushesha, futhi uma uhlushwa yizikweletu, umbono uthembisa ukuthi lesi sikweletu sizokhokhwa maduze. 

 • Ithini incazelo yephupho lezinyoka eziningi?

 • Ithini incazelo yephupho lijaha inyoka ephusheni?

 • Ithini incazelo yokulunywa yinyoka ephusheni?

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *